Marc BOTENGA Marc BOTENGA
Marc BOTENGA

Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL

Lid

België - Parti du Travail de Belgique (België)

Geboortedatum : , Bruxelles

Schriftelijke stemverklaringen Marc BOTENGA

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Asielagentschap van de Europese Unie (A8-0392/2016 - Elena Yoncheva)

11-11-2021

Deze tekst gaat over de oprichting van een nieuw Europees agentschap voor asiel. Het voorgestelde mandaat van het agentschap werd initieel als te beperkt beschouwd, vooral in verhouding tot de ruimere bevoegdheden van Frontex, het Europees Grens- en Kustwachtagentschap. Die bevoegdheden werden dus uitgebreid. Voor wie echter een fundamenteel ander asielbeleid wil, valt deze tekst echter zwaar tegen. In verschillende delen van de tekst wordt de nauwe samenwerking met en belangrijke rol van Frontex aangehaald. Dat is echt niet de weg die we op willen met zo’n agentschap. Frontex is herhaaldelijk beschuldigd van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen en opereert bovendien ook totaal niet transparant. Daarenboven is het verontrustend dat het nieuwe agentschap een prominente rol krijgt bij de vraag welke landen als 'veilig derde land' worden gedefinieerd en daarmee ook invloed krijgt op de ontvankelijkheid van asielverzoeken. Tenslotte wordt het aan het agentschap overgelaten om instellingen als het VN Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen en andere relevante organisaties al dan niet te raadplegen, terwijl het net van groot belang is om adviezen van deskundige organisaties te krijgen. De vorm, bevoegdheden en procedures die aan dit agentschap worden toegewezen zijn dus niet wat we nodig hebben voor een humaan onthaal en democratisch en transparant beleid.

Versterking van de democratie en de vrijheid en pluriformiteit van de media in de EU (A9-0292/2021 - Tiemo Wölken, Roberta Metsola) FR

11-11-2021

Dévoiler ce que les puissants veulent cacher est dangereux. Julian Assange est en prison pour avoir dévoilé les crimes de guerre de l’armée US et pour avoir rendus publics des milliers de ‘câbles’ de la diplomatie américaine détaillant leur ingérence dans les affaires internes de nombreux États. La journaliste Daphne Caruana Galizia a été assassinée alors qu’elle enquêtait sur des affaires de corruption dans les plus hautes sphères de son pays. Mais au-delà de ces cas emblématiques, ce sont de très nombreux journalistes, lanceurs d’alertes, syndicalistes, ONG, qui sont régulièrement victimes de pressions, d’intimidations, parfois de menaces, pour ne pas rendre publiques les informations d’intérêt général qu’ils ont obtenues. Ce rapport du parlement fait plusieurs recommandations pour limiter ces attaques et ouvre la possibilité à ce que des mesures puissent être prises par l’Union européenne pour renforcer et garantir une liberté de presse et un certain pluralisme. J’ai soutenu le texte car il va dans la bonne direction, même si j’ai de sérieuses réserves concernant la pratique des institutions européennes en la matière, avec un deux poids-deux mesures qui interpelle, et la demande d’une création d’un mécanisme de l’état de droit et des droits fondamentaux qui pourrait mener à des sanctions contre-productives et une application arbitraire, à la tête du client.

De Europese onderwijsruimte: een gedeelde holistische benadering (A9-0291/2021 - Michaela Šojdrová)

11-11-2021

Een Europese onderwijsruimte, dat klinkt goed natuurlijk. Meer uitwisselingen, meer internationale samenwerking, inclusief, toegankelijk en democratisch onderwijs doorheen Europa, zou prachtig zijn. Helaas, sinds het Bologna-proces weten we dat het hier helaas niet in de eerste plaats gaat om studenten te helpen makkelijker in het buitenland te gaan studeren. Nee, het hele proces is gericht op de creatie van een Europese onderwijsmarkt. Zoals de Europese integratie inzake energie, inzake transport, of inzake posterijen steeds ging om het creëren van een binnenmarkt, zo is dat ook hier de droom. Standardisering is daarvoor een voorwaarde, net als vergelijkbaarheid van cursussen. Gelukkig kan en durft men, in tegenstelling tot wat gebeurde met andere openbare diensten, (nog) niet spreken van een Europese onderwijsmarkt. Dat toont aan dat alle strijd die de studentenbewegingen voerden, resultaten boekten. Maar de dynamiek die hier achter zit gaat wel in die richting. Onderwijsbeleid integreren in het “Europese Semester”, zoals deze tekst verdedigt, betekent heel concreet het onderwijs onderwerpen aan hetzelfde instrument dat eerder diende om andere openbare diensten af te breken. Via het Europees Semester controleert de Europese Commissie immers of landen niet “te veel” uitgeven aan pakweg sociale zaken, van pensioenen tot gezondheidszorg. Dat is absoluut geen instrument waar we het onderwijs aan willen onderwerpen. Integendeel, we hebben meer openbare financiering nodig voor het onderwijs. Structurele onderfinanciering maakt echter - ook vanuit EU-perspectief - de weg vrij voor het rendementsdenken in universiteiten en hogescholen. Dan zie je dat vakken verdwijnen omdat ze te weinig “return” opleveren. Universiteiten zoeken naar samenwerking met privébedrijven door leerstoelen op te richten. De Brusselse VUB trok zelfs naar de beurs om haar werking te kunnen financieren. Ook deze tekst vertrekt vanuit concurrentievermogen en het ten dienste stellen van onderwijs voor de bedrijfswereld. De uitdrukking onderwijs dat relevant is voor "arbeidsmarkt" is hier niet meer dan een eufemisme voor. In dat rendementsdenken telt niet de meerwaarde voor de maatschappij maar de te boeken winst. En zo introduceer je een marktlogica. Alsof alleen wat economisch rendabel is waardevol kan zijn voor de samenleving. Het hoger onderwijs moet een breed aanbod van maatschappelijk relevante richtingen en vakken hebben.

Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen (A9-0284/2021 - Marion Walsmann) FR

11-11-2021

Le but premier de ce rapport est de défendre bec et ongle et même de renforcer les systèmes de protection intellectuelle en Union européenne. Pourquoi? Pour garantir la domination technologique des multinationales européennes dans le monde et leurs profits. Cela a un impact négatif sur notre société. Prenons deux exemples. La question climatique et la question pharmaceutique. Idéalement, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, nous partagerions les meilleures technologies vertes dont nous disposons avec le monde entier. Ainsi, nous aiderions un maximum de pays à réduire leurs émissions avec les technologies les plus avancées. Logique face à une menace globale. Mais ce transfert technologique affaiblirait potentiellement la position dominante de certaines multinationales européennes détentrices de ces technologies. Donc, la Commission européenne préfère protéger les technologies vertes, que les multinationales pourront vendre et imposer ailleurs en maximisant leurs profits. Pour emprunter les termes de la Commission même, plutôt que de sauver le climat, il s’agira de promouvoir à la fois la « durabilité compétitive » et la « compétitivité durable ». Le secteur pharmaceutique offre un autre exemple. Le besoin d’un vaccin est impératif, mais la politique stimulant sa découverte se fait en promouvant les intérêts des entreprises pharmaceutiques européennes. Partager la technologie du vaccin avec le monde entier permettrait certes de sauver de nombreuses vies, mais limiterait les marges de profits des multinationales pharmaceutiques. Il n'en sera donc pas question pour l'Union européenne. Les certificats de protection supplémentaire (SPC) que l’Union européenne utilise - célébrés par ce rapport - sont une honte, tout comme les règles en matière d’exclusivité de données. Ils permettent à des entreprises pharmaceutiques prolonger leurs monopoles sur des médicaments pendant facilement une décennie supplémentaire par rapport aux 20 ans déjà garantis au niveau mondial par l'accord ADPIC, au détriment de l’accès aux médicaments évidemment. Le Brevet unitaire européen servira le même objectif. Je suis en désaccord complet avec cette approche. L’humanité fait face parallèlement à deux de ses plus grands défis : une pandémie mondiale qui fait des ravages sur les cinq continents et une accélération du réchauffement climatique. Les droits de propriété intellectuelle sont un frein à la diffusion et à la généralisation des meilleurs techniques et procédés. Il faut les assouplir, voire les lever quand nécessaire, plutôt que les renforcer. Je me suis donc opposé à ce rapport.

Statuut en financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (A9-0294/2021 - Charles Goerens, Rainer Wieland) FR

11-11-2021

Les partis politiques européens sont des illustres inconnus. Quel citoyen sait vraiment à quel parti politique européen fait référence le parti politique pour lequel il vote ou milite dans son pays ? Pourtant, ces partis européens reçoivent de généreux financements de la part de l’Union européenne, avant tout pour défendre le soi-disant « projet européen ». Ce rapport appelle à plus de transparence par rapport à ces financements, et c’est clairement un appel auquel je souscris. La transparence c'est l'absolu minimum. Mais il faut aller plus loin et questionner le système même, en commençant par une réduction de ces dotations dans un cadre transparent et équitable, un pas essentiel que ce rapport refuse de franchir. Au contraire, une série de recommandations du rapport vont même dans le sens opposé.

Verzekering van motorrijtuigen (A9-0035/2019 - Dita Charanzová) FR

21-10-2021

J’ai voté pour cette révision de la directive sur l'assurance des véhicules à moteur, qui vise à adapter la règlementation à l’arrivée sur le marché de nouveaux véhicules comme les voitures électriques. Elle amène en effet plusieurs nouveautés positives. À l’heure actuelle, en cas d’accident, si l’assureur est insolvable, les assurés doivent parfois attendre des années avant d’être indemnisés. Désormais, les autorités publiques devront les indemniser dans un délai de trois mois, via un organisme crée à cette fin. À l’heure actuelle, les avantages liés au fait de ne pas avoir eu de sinistre pendant plusieurs années (bonus-malus) ne valent pas d’un État membre à l'autre. Désormais ce sera le cas : les assurés pourront donc faire valoir le bonus-malus accumulé dans un autre pays de l'UE pour obtenir une ristourne sur le montant de leurs primes d’assurance. Enfin, la couverture des assurances sera harmonisée dans toute l'Union, ce qui donnera plus de clarté pour les usagers de la route transfrontaliers.

Transparantie in de EU bij de ontwikkeling, aankoop en distributie van COVID-19-vaccins (B9-0519/2021, B9-0520/2021) FR

21-10-2021

Je me réjouis que le texte rappelle la position du parlement votée en juin et qui demande « à envisager l’inclusion de clauses concernant les droits de propriété intellectuelle et les licences non exclusives, les prix et l’obligation de moyens en vue de l’augmentation de la production et de la distribution de vaccins ». Car il est grand temps de lever les brevets sur les vaccins et donner accès au vaccin à toutes et tous. Et le texte appelle aussi à davantage de transparence. L’opacité totale organisée par la Commission sur les vaccins est inacceptable. J'en ai moi-même fait les frais ! J’ai dû laisser mon téléphone et mon ordinateur à l’entrée de la « salle de lecture sécurisée». Avant de me voir refuser l'accès à d'autres contrats, je n’ai eu droit qu’à 45 minutes, sous la surveillance étroite d’un employé de la Commission, pour parcourir des premiers contrats longs et complexes dont les données essentielles avaient été barrées. Il est inacceptable de dissimuler ainsi des informations qui devraient être publiques. Des millions d’argent public ont été dépensés pour étudier, développer et produire les vaccins contre le Covid-19. Il faut permettre à tous les citoyens d’en connaître les conditions. J’ai donc soutenu cette résolution qui demande entre autres « de garantir une transparence totale des contrats d’achat anticipé et des contrats d’achat, et notamment sur les informations suivantes: (...) le montant des investissements publics consacrés à la mise au point des vaccins (...) tout comme le détail du partage des coûts entre les investisseurs publics et privés qui financent la recherche, la mise au point et la production de vaccins. »

Een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen (A9-0277/2021 - Maria Spyraki) FR

21-10-2021

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre, 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone et le deuxième gaz pour sa contribution globale au changement climatique. Pourtant, il a échappé jusqu’ici à des réglementations spécifiques et aucune politique de l'UE n'étant consacrée à la réduction de ce gaz à effet de serre. Ce texte demande des objectifs contraignants de réduction des émissions spécifiquement pour ce gaz à effet de serre et c’est une très bonne nouvelle. Il s’agit d’adresser les trois secteurs les plus émetteurs, à savoir l'énergie, l'agriculture et les déchets, et il faudra prendre des mesures ambitieuses dans ces domaines pour réussir à changer les choses. J’ai voté pour.

Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking (B9-0527/2021, RC B9-0530/2021, B9-0530/2021, B9-0531/202)

21-10-2021

Armoedebestrijding, openbare diensten, lonen, nooit is er geld. De miljarden groeien niet aan de bomen wordt ons gezegd. Ondertussen stapelen in de echte wereld de financiële schandalen zich op. In 2013 de Offshore Leaks, in 2016 de Panama Papers, Bahamas Leaks en Football Leaks, in 2017 de Paradise Papers, in 2018 de Dubai Papers, de FinCEN Files in 2020 en nu dus na de Open Lux ook de Pandora Papers. Dat zijn miljarden bij elkaar. Meer dan genoeg om de armoede aan te pakken. Die kan op Europees vlak aangepakt worden. Maar de politieke wil mankeert. Bij vrijwel élke stemming in het Europees Parlement stemmen met name Vlaams Belang en N-VA tégen de harde aanpak van de miljardencriminaliteit, en tégen de aanpak van belastingontwijking na de Pandora Papers. Niets “harde aanpak”, niets “geld terugvorderen”, niets “eigen ontwikkeling”, maar wel ondersteuning van het internationale gangsterdom. We hebben nu een harde aanpak nodig van dit soort witteboordencriminaliteit.

De crisis van de rechtsstaat in Polen en de voorrang van het EU-recht (B9-0532/2021, B9-0533/2021, B9-0539/2021) FR

21-10-2021

La remise en question par le tribunal constitutionnel polonais de l’importance (la primauté) du droit européen par rapport au droit polonais fait l’objet de cette résolution. Il va sans dire que le gouvernement polonais ultraconservateur essaie en effet d'établir un contrôle gouvernemental sur le système judiciaire. Mais cette résolution demande que des mesures inacceptables soient implémentées. Elle contient des menaces de sanctions durissimes qui, inévitablement, toucheront les travailleurs polonais. Ne pas approuver le plan de relance (36 milliards €) ou suspendre d’autres paiements européens touchera inévitablement les travailleurs polonais qui, comme tous les autres en Europe et dans le monde, se sont sacrifiés durant la crise du Covid. Ils méritent tout comme les autres de pouvoir bénéficier des fonds de relance.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
04G351
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00003
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex