Veuillez remplir ce champ
Wajid KHAN Wajid KHAN
Wajid KHAN
Verenigd Koninkrijk

Geboortedatum : , Burnley

8e zittingsperiode Wajid KHAN

Fracties

  • 29-06-2017 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 29-06-2017 / 01-07-2019 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden

  • 06-07-2017 / 04-02-2018 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
  • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
  • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger

  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie
  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
  • 25-01-2018 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten EN

14-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-14(4-085-0000)

Sudan EN

17-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-17(4-081-0000)

Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten EN

13-12-2018 P8_CRE-REV(2018)12-13(4-093-0000)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verslag 2016 over Turkije (A8-0234/2017 - Kati Piri) EN

06-07-2017

. ‒ Today, Labour MEPs voted in favour of suspending accession with Turkey if it goes ahead with constitutional reforms that threaten the rule of law and separation of powers. Importantly, this report makes it clear that if accession talks are suspended, any accession funding that the EU currently provides should go directly to the NGOs and civil-society organisations that are under threat in an increasingly authoritarian Turkey.

Europese duurzaamheidsmaatregelen (A8-0239/2017 - Seb Dance) EN

06-07-2017

The EU is fully committed to be a frontrunner in implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development. I supported this report because it devises a strategic approach to achieving sustainable development in Europe and integrating the SDGs in the European policy framework.

Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) EN

04-07-2017

I voted in favour of the EU-Kosovo Framework Agreement because it will enable the gradual opening and the reinforced participation in certain European Union programmes for Kosovo.

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.