Please fill this field
Jonathan BULLOCK Jonathan BULLOCK
Jonathan BULLOCK
Verenigd Koninkrijk

Geboortedatum : , Nottingham

9e zittingsperiode Jonathan BULLOCK

Fracties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Niet-fractiegebonden leden

National parties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Begrotingscommissie
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke stemverklaringen

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) EN

16-01-2020

The Brexit Party voted against this non-legislative resolution. Principally, the Brexit Party opposes the EU’s infringement proceedings against any sovereign nation. We believe that the governments of these nations, which were democratically elected, unlike many EU lawmakers, have the right to enact the policies on which they have been elected. For these reasons, we voted against calls for further hearings with Poland and Hungary.

De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN

16-01-2020

Brexit Party MEPs voted to abstain on this non-legislative, non-binding report. The European Ombudsman has done a decent job on investigating issues within the Commission and EU institutions. The report praises the Ombudsman and rightly calls for more transparency within the EU structure.

Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN

15-01-2020

. ‒ The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighboring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.