Please fill this field
Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Bulgarije - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgarije)

Geboortedatum : , Dubnitsa

Home Asim ADEMOV

Lid

CULT
Commissie cultuur en onderwijs
DMAG
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije
DMED
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Plaatsvervanger

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PETI
Commissie verzoekschriften
ANIT
Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer
D-RS
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Laatste activiteiten

Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 (voortzetting van het debat) BG

15-12-2020 P9_CRE-REV(2020)12-15(2-088-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

ADVIES inzake “Het oude continent vergrijst - mogelijkheden en uitdagingen in verband met het ouderdomsbeleid na 2020”

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Opinions - as shadow rapporteur
Luke Ming FLANAGAN

Contact

Bruxelles

Strasbourg