Asim ADEMOV : Home 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Contact