Evelyne
GEBHARDT

Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode Evelyne GEBHARDT

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

27-11-2018 JURI_AD(2018)628386 PE628.386v02-00 JURI
Francis ZAMMIT DIMECH

ADVIES over de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

25-03-2015 IMCO_AD(2015)544489 PE544.489v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ