Please fill this field
Evelyne GEBHARDT Evelyne GEBHARDT
Evelyne GEBHARDT

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Duitsland - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Geboortedatum : , Montreuil-sous-Bois (France)

5de zittingsperiode Evelyne GEBHARDT

Fracties

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Ondervoorzitter

  • 08-09-2000 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Leden

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie juridische zaken en interne markt
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tijdelijke Commissie menselijke genetica en andere nieuwe technologieën in de moderne geneeskunde
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie juridische zaken en interne markt
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Consumentenbescherming

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

Mededeling van het Voorzitterschap

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(1)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Draft resolution On the patenting of human genes EN

01-10-2001 B5-0651/2001

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Contact

Bruxelles

Strasbourg