Giuseppe FERRANDINO : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie visserij 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Contact