Please fill this field
Danilo Oscar LANCINI Danilo Oscar LANCINI
Danilo Oscar LANCINI

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Italië - Lega (Italië)

Geboortedatum : , Rovato (BS)

9e zittingsperiode Danilo Oscar LANCINI

Fracties

  • 02-07-2019 ... : Fractie Identiteit en Democratie - Lid

National parties

  • 02-07-2019 ... : Lega (Italië)

Leden

  • 02-07-2019 ... : Commissie internationale handel
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

Contact

Bruxelles

Strasbourg