Please fill this field
Danilo Oscar LANCINI Danilo Oscar LANCINI
Danilo Oscar LANCINI

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Italië - Lega (Italië)

Geboortedatum : , Rovato (BS)

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (inclusief antwoorden) Danilo Oscar LANCINI

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg