Heléne FRITZON : Home 

Lid 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact