Please fill this field
Evin INCIR Evin INCIR
Evin INCIR

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Zweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zweden)

Geboortedatum : , Diyarbakir

Home Evin INCIR

Ondervoorzitter

DPAL
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
D-TR
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
DEVE
Commissie ontwikkelingssamenwerking
DMED
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Laatste activiteiten

Vrouwen in de politiek - bestrijding van onlinemisbruik EN

09-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-09(3-274-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (debat) EN

08-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-08(2-240-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Passende bescherming van persoonsgegevens door het Verenigd Koninkrijk(B9-0272/2021) SV

21-05-2021
Schriftelijke stemverklaringen

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningen av resolutionen om tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket. Vi håller med om huvudbudskapet i resolutionen som innebär en kritik mot att Storbritannien under sin tid som medlem i EU och därefter inte i alla lägen levt upp till och respekterat skyddet av personuppgifter. Vi anser att det krävs förbättringar i implementering av existerande regelverk och i vissa delar även justeringar av samma regelverk för att Storbritannien fullt ut ska uppnå en tillräcklig skyddsnivå i enlighet med EU:s standarder. Däremot håller vi inte med om vissa av skrivningarna i resolutionen, särskilt den som uppmanar nationella myndigheter att ignorera kommissionen kommande adekvansbeslut. Vi anser att det är en alltför långtgående åtgärd utan stöd i lag.

Contact

Bruxelles

Strasbourg