Please fill this field
Alice KUHNKE Alice KUHNKE
Alice KUHNKE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ondervoorzitter

Zweden - Miljöpartiet de gröna (Zweden)

Geboortedatum : , Malmö

Opinions - as shadow rapporteur Alice KUHNKE

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied – jaarverslag 2019

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

Advies inzake de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

Contact

Bruxelles

Strasbourg