Karin KARLSBRO : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne 

Laatste activiteiten 

Contact