Please fill this field
Karin KARLSBRO Karin KARLSBRO
Karin KARLSBRO

Fractie Renew Europe

Lid

Zweden - Liberalerna (Zweden)

Geboortedatum : , Roslags-Bro

Advies als rapporteur Karin KARLSBRO

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES op weg naar een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

ADVIES inzake de rol van de EU bij de bescherming en het herstel van bossen wereldwijd

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

Contact

Bruxelles

Strasbourg