Please fill this field
Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Zweden - Moderaterna (Zweden)

Geboortedatum : , Varberg

Home Jörgen WARBORN

Lid

INTA
Commissie internationale handel
DMER
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
DLAT
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger

BUDG
Begrotingscommissie
TRAN
Commissie vervoer en toerisme
D-CN
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Laatste activiteiten

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Opinions - as shadow rapporteur
Markus BUCHHEIT

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - afdeling III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Toerisme en vervoer in en na 2020 (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Vi stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att snabbt och tryggt kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och turistresor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan som tynger dem och stärka deras konkurrenskraft. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder i form av regelförenklingar, fördjupade internationella transportrelationer och ett gynnsammare företagsklimat. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

op EP NEWSHUB

RT @eaDigitalEU: OPINION | "The European Commission wants to create a Europe fit for the digital age. Its digital tax proposal goes in the opposite direction," argues Swedish MEP @jorgenwarborn. https://t.co/FdqnJpRwo4 

Contact

Bruxelles

Strasbourg