Please fill this field
Arba KOKALARI Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Zweden - Moderaterna (Zweden)

Geboortedatum : , Stockholm

Home Arba KOKALARI

Lid

IMCO
Commissie interne markt en consumentenbescherming
FEMM
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
D-BY
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus
DACP
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Laatste activiteiten

Democratisch toezicht op sociale media en bescherming van de grondrechten (debat) SV

10-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-10(3-218-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Nieuw actieplan voor de circulaire economie (debat) SV

08-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-08(1-061-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst (A9-0264/2020 - Caroline Roose) SV

21-01-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Moderaterna välkomnar ett långsiktigt arbete med den gemensamma fiskeripolitiken. Våra hav med deras fiskbestånd är viktiga att skydda och bevara. Det behövs åtgärder för att uppnå hållbarhet för bestånden. Dock anser vi inte att detta uppnås bäst genom de åtgärder som föreslås i betänkandet. Bland annat vänder vi oss mot att utse marina skyddsområden inom ramen för fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet samt ramdirektivet för en marin strategi. Med anledning av detta valde vi att avstå i slutvoteringen.

Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

op EP NEWSHUB

M presenterar 4 bra förslag som ökar kvinnors självbestämmande och frihet. https://t.co/thzvaatkyE 

RT @Borggreen: MEP @ArbaKokalari wants a balanced & proportionate #DSA that avoids the over-removal of content. Ideally, the DSA will "work at least a decade", even as technology develops fast. @SMEEurope #DigitalServicesAct https://t.co/I0h4T3ixdM 

Idag har EU-parlamentet tagit upp det förödande abortförbudet i Polen! Jag ställde polska myndigheter mot väggen om abortförbudet, och krävde att EU-Kommissionen ska stoppa EU-bidragen till Polen som så tydligt bryter mot rättsstatsprincipen. https://t.co/BBPCfrxnO0 

Contact

Bruxelles

Strasbourg