Please fill this field
Tomislav SOKOL Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Kroatië - Hrvatska demokratska zajednica (Kroatië)

Geboortedatum : , Zagreb

Home Tomislav SOKOL

Lid

IMCO
Commissie interne markt en consumentenbescherming
D-TR
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger

REGI
Commissie regionale ontwikkeling
D-ME
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
DMED
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Laatste activiteiten

Macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de COVID-19-pandemie HR

15-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Gospodarska i financijska stabilnost u regijama proširenja i susjedstva iznimno je pogođena pandemijom bolesti COVID-19. Partneri se suočavaju s lošim stanjem platne bilance i nepovoljnom fiskalnom situacijom, a što vodi gospodarstva u postepenu recesiju.
Makrofinancijska pomoć Unije trebala bi biti izvanredan financijski instrument za nevezanu i nenamjensku potporu platne bilance, kojom se žele riješiti hitne potrebe korisnika za vanjskim financiranjem u kombinaciji s nepreventivnim kreditnim aranžmanom s MMF-om. Cilj makrofinancijske pomoći Unije je pružanje potpore i ponovno uspostavljanje održivog stanja vanjskog financiranja partnera, a time i pružanje potpore njihovom ponovnom gospodarskom i društvenom razvoju. S obzirom na važnost makrofinancijske pomoći prema našim partnerima, podržao sam ovu rezoluciju.

Tijdelijke maatregelen inzake de exploitatie van luchtdiensten HR

15-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je naglo smanjenje zračnog prometa, koji je u Europskoj uniji na kraju ožujka 2020. pao za približno 90% u odnosu na ožujak 2019. Uzrok tomu su znatan pad potražnje za prijevozom i izravne mjere poput zatvaranje granica i zabrane zračnog prometa, koje su donijele države članice i treće zemlje radi ograničavanja širenja pandemije. Ovaj nagli pad potražnje i do sad nezabilježen broj otkazivanja uzrokovali su ozbiljne probleme s likvidnošću za zračne prijevoznike. Tako se i oni zračni prijevoznici Unije, koji su prije pandemije bolesti COVID-19 bili financijski stabilni, suočavaju s problemima s likvidnošću koji bi mogli dovesti do privremenog oduzimanja ili poništavanja njihove operativne licence. Iz navedenog razloga potrebno je uvesti privremene mjere u svrhu očuvanja zračnog sektora i radnih mjesta unutar njega. Jedna od tih privremenih mjera odnosi se na to da u ovim okolnostima upravljačko tijelo zračne luke može izravno odabrati pružatelja zemaljskih usluga na maksimalno razdoblje od šest mjeseci. To produljenje odobrenja ima za cilj očuvanje radnih mjesta i prava radnika. S obzirom na nužnost hitnog djelovanja, podržao sam ovu rezoluciju.

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (omnibus) HR

15-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Zbog izbijanja pandemije COVID-19 i teških posljedica koje ima na sektor prijevoza predlaže se donošenje Uredbe kojom će se utvrditi posebne i privremene mjere za obnovu i produljenje razdoblja valjanosti određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te za odgodu određenih provjera i redovnih osposobljavanja. Uredba će se primjenjivati na područje cestovnog i željezničkog prometa, prometa unutarnjim plovnim putovima te u području pomorske sigurnosti. Kako bi se zagarantirala pravna sigurnost, moraju se produljiti rokovi u kojima se određene potvrde moraju obnavljati. Pravila koja se odnose na periodično osposobljavanje vozača za cestovni prijevoz putnika moći će se produljiti za sedam mjeseci od datuma isteka valjanosti. Za isti rok će se moći produljiti i provođenje periodičnog tehničkog pregleda vozila. Budući da su zbog krize prijevoznici među najpogođenijim u EU, podržao sam ovu rezoluciju.

Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

op EP NEWSHUB

Svaka peta osoba u 🇭🇷 je na neki način izravno ili neizravno pogođena rakom. U sklopu predsjedanja Vijećem 🇪🇺@EU2020HR sudjelovao sam na konferenciji ‘Dekodirajmo rak - za sljedeće desetljeće’. Poruka je jasna - brinite za zdravlje i prevenirajte rak. #EUCancerPlan #EWAC2020 https://t.co/aC5A9zOiP7 

Danas sam sudjelovao na @Europarl_EYE. Ove godine online, ali teme i dalje jednako važne. Cijepljenje i pristup zdravstvu su iznimno bitne teme za mlade, osobito zbog #fakenews i #antiscience narativa kojem mladi moraju pružiti otpor. #EYE2020 #EuropeansAgainstCovid19 https://t.co/hX5Ncp1ooc 

🇪🇺 mora i hoće vratiti suverenitet u proizvodnji lijekova, a 🇭🇷 ima tradiciju, stručnjake i znanje koji mogu pomoći u tome. #EUHealth🧵 https://t.co/ICtJ3J8uBM 

Contact

Bruxelles

Strasbourg