Valter FLEGO : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Laatste activiteiten 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland (A9-0040/2019 - Eva Kaili) HR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) HR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020 (A9-0036/2019 - Monika Hohlmeier) HR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact