Please fill this field
Predrag Fred MATIĆ Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Kroatië - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Kroatië)

Geboortedatum : , Pozega

Home Predrag Fred MATIĆ

Lid

PECH
Commissie visserij
CULT
Commissie cultuur en onderwijs
DARP
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

Plaatsvervanger

FEMM
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
D-ME
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro

Laatste activiteiten

Europese klimaatwet (Jytte Guteland - A9-0162/2020) HR

24-06-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Zastupnik Matić smatra da Europski zakon o klimi predstavlja nacrt prema ugljikom neutralnoj Europi najkasnije do 2050. godine te daje podršku ambicioznom, znanstveno utemeljenom i inkluzivnom zakonu o klimi koji će pomoći u razvoju europskoga gospodarstva, a pritom će osigurati da nitko od članica ne zaostaje.

Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (A9-0177/2021 - Maria da Graça Carvalho) HR

24-06-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Zastupnik Matić pozdravlja osnivanje navedenog poduzeća i daje podršku državama članicama da nastave ulagati u istraživanje i inovacije. Ovo poduzeće će pružiti pristup vrhunskim računalnim infrastrukturama i uslugama visokih performansi za širok spektar korisnika iz istraživačke i znanstvene zajednice, kao i industrije i javnog sektora, što doprinosi sveukupnom društvenom i znanstvenom razvoju.

Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie (A9-0195/2020 - Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn) HR

24-06-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Zastupnik Matić brani socijalnu dimenziju ovog instrumenta kako bi se ono moglo suočiti s potencijalom socijalne nejednakosti proizašle iz tranzicije.
Doprinos Instrumenta u provedbi europskog stupa socijalnih prava, ciljevi održivog razvoja i ravnopravnost spolova bit će osigurani tijekom cjelokupnog procesa kreditiranja, što je posebno važno u kontekstu investicijskih potreba za oporavkom od krize uzrokovane COVID-19 bolesti.

Contact

Bruxelles

Strasbourg