Please fill this field
Predrag Fred MATIĆ Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Kroatië - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Kroatië)

Geboortedatum : , Pozega

Schriftelijke stemverklaringen Predrag Fred MATIĆ

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Passende bescherming van persoonsgegevens door het Verenigd Koninkrijk(B9-0272/2021) HR

21-05-2021

Zastupnik Matić izričitog je stava da svi nalazi o adekvatnosti na razini zaštite osobnih podataka, kao i drugi međunarodni ugovori o razmjene osobnih podataka, trebaju u potpunosti poštovati pravnu stečevinu EU-a o zaštiti privatnosti i osobnih podataka kao i sva sudska praksa po tom pitanju, pa tako i onih koji se odnose na Ujedinjeno Kraljevstvo, kao bivša članica koja se drži datih regulativa.

Milieu: de Aarhus-verordening (A9-0152/2021 - Christian Doleschal) HR

20-05-2021

Zastupnik Matić podržava ciljeve da se kroz zakonodavni prijedlog ojača EU-ov sustav pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša. Za uspjeh europskog zelenog plana neophodno je sudjelovanje i predanost država članica, javnosti i svih dionika. Komisija se u europskom zelenom planu obvezala „razmotriti reviziju Aarhuške uredbe kako bi se poboljšao pristup upravnim i sudskim preispitivanjima na razini EU-a za građane i nevladine organizacije koji smatraju upitnom zakonitost odluka s učincima na okoliš” i to zastupnik Matić pozitivno ocjenjuje.

Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden en parlementariërs (RC-B9-0269/2021, B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, B9-0274/2021, B9-0275/2021) HR

20-05-2021

Zastupnik Matić izražava punu solidarnost prema svojim kolegama i najoštrije osuđuje neutemeljene i proizvoljne sankcije koje su nametnule kineske vlasti, a koje predstavljaju napad na slobodu govora, akademsku slobodu i međunarodnu predanost ljudskim pravima te razumijevanje tih prava te poziva kineske vlasti da ukinu te neopravdane sankcije.

Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Zaak C-311/18 (B9-0267/2021) HR

20-05-2021

Zastupnik Matić jasnog je stava da svi međunarodni ugovori o prijenosu podataka moraju biti u potpunosti u skladu s GDPR-om i relevantnom sudskom praksom.

Recht van het Parlement op informatie over de lopende beoordeling van de nationale plannen voor herstel en veerkracht (B9-0276/2021) HR

20-05-2021

Zastupnik Matić podržava ovu točku dnevnog reda i smatra da dijeljenje preliminarnih ocjena planova ne predodređuje ishod postupka te vjeruje da bi se time poboljšao dijalog o oporavku i otpornosti jer je većina nacionalnih planova za oporavak i otpornost u trenutku podnošenja već u vrlo visokom stupnju zrelosti i izgledno je da će biti odobreni. Također, potpuna transparentnost i odgovornost su nužni.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten: interimverslag (A9-0058/2021 - Lukas Mandl) HR

20-05-2021

Matić smatra da je iznimno važan cilj Agencije za temeljna prava da relevantnim institucijama, tijelima, uredima i agencijama pruža informacije, pomoć i stručno znanje o temeljnim pravima te da brani i štiti temeljna prava u EU-u čime se nastoji osigurati dostojanstveno postupanje prema svakom pojedincu i da se prema svim državama članicama postupa jednako. Zločini iz mržnje i govor mržnje su rašireni i gorući problemi, kao i diskriminacija na bilo kojoj osnovi. Matić smatra da se Agencija treba snažno zalagati za suzbijanje svih vrsta diskriminacije te nastaviti pratiti razvoj događaja u pogledu govora mržnje i zločina iz mržnje i da redovno izvješćuje o konkretnim slučajevima i najnovijim trendovima.

Aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade (A9-0112/2021 - Antonius Manders) HR

20-05-2021

Zastupnik Matić vjeruje da bi većinu definicija u Direktivi o odgovornosti za okoliš, kao što su „šteta u okolišu” i „operater”, trebalo dodatno pojasniti i, po potrebi, proširiti kako bi Direktiva bila jasna i pravedna prema svim relevantnim dionicima i kako bi se držao korak s brzim razvojem onečišćujućih tvari; stoga pozdravlja trenutačne napore da se izradi dokument o zajedničkom dogovoru o ključnim definicijama i konceptima Direktive o odgovornosti za okoliš; žali, međutim, zbog toga što Komisija i stručne skupine vlada za Direktivu o odgovornosti za okoliš nisu postigle dogovor o formatu tog dokumenta, što znači da će ga sastaviti konzultantsko poduzeće koje je Komisija angažirala kako bi podržala provedbu višegodišnjeg programa rada za Direktivu o odgovornosti za okoliš u razdoblju 2017. – 2020.

Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie (A9-0143/2021 - Sylvie Guillaume) HR

20-05-2021

S obzirom na mogući zakonodavni razvoj, zastupnik Matić smatra opravdanim namjeru da se omogući nisko i srednje plaćeno zapošljavanje. Također, podržava intenciju da EU usvoji sveobuhvatni imigracijski zakon koji utvrđuje široka pravila koja reguliraju ulazak i boravak za sve one koji su željeli doći raditi u EU. Matić smatra da je, u kontekstu promjene narativa o migraciji, presudno imati izvještaje poput ovog koji se usredotočuju na redovite migracije te tretiraju migraciju kao normalnu čime se poboljšavaju uvjeti za državljane trećih zemalja koji žive u EU i onih koji bi željeli u EU doći raditi.

De digitale toekomst van Europa: de digitale eengemaakte markt en het gebruik van AI voor Europese consumenten (A9-0149/2021 - Deirdre Clune) HR

20-05-2021

Zastupnik Matić smatra da razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta i AI tehnologija ne bi trebao biti usmjereno samo prema povećanju konkurentnosti i gospodarskog rasta, ali bi ga također trebalo razvijati u perspektivi usmjerenoj na čovjeka i pridonijeti poboljšanju dobrobiti Europljana. Matić podržava donošenje ove točke dnevnog reda uz napomenu da AI mora biti transparentan i etičan alat koji pomaže postizanju socijalno poštenog i progresivnog društva.

Artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector (A9-0127/2021 - Sabine Verheyen) HR

19-05-2021

Zastupnik Matić čvrsto drži do toga da prihvaćanje inovacija i iskorištavanje najboljih mogućnosti koje nudi tehnološki napredak idu ruku pod ruku s jakim regulatornim okvirom kako bi se osiguralo poštivanje temeljna prava. To još više vrijedi kada su djeca uključena i to je bila primarna nit vodilja potvrđivanja ove točke dnevnog reda. Sve mogućnosti koje nam umjetna inteligencija donosi na području obrazovanja, kulture i audiovizualnog sustava trebaju biti u skladu s etičkim načelima te da svaki pristup umjetnoj inteligenciji mora biti usmjeren na čovjeka i zahtijevati ljudski nadzor.

Contact

Bruxelles

Strasbourg