Cindy FRANSSEN : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Contact