Please fill this field
Pierrette HERZBERGER-FOFANA Pierrette HERZBERGER-FOFANA
Pierrette HERZBERGER-FOFANA

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Lid

Duitsland - Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland)

Home Pierrette HERZBERGER-FOFANA

Ondervoorzitter

DEVE
Commissie ontwikkelingssamenwerking
DPAP
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

Lid

DCAR
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
FEMM
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
DACP
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Laatste activiteiten

ADVIES inzake het verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in Europa

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Opinions - as shadow rapporteur
Lívia JÁRÓKA

Mededeling van de Voorzitter FR

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-014-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Contact

Bruxelles

Strasbourg