Olivier CHASTEL : Home 

Ondervoorzitter 

Begrotingscommissie 

Lid 

Commissie begrotingscontrole 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Contact