Please fill this field
Olivier CHASTEL Olivier CHASTEL
Olivier CHASTEL

Fractie Renew Europe

Lid

België - Mouvement Réformateur (België)

Geboortedatum : , Liège

Opinions - as shadow rapporteur Olivier CHASTEL

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verslag over de tenuitvoerlegging van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

15-04-2021 CONT_AD(2021)680939 PE680.939v04-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2019

04-03-2021 LIBE_AD(2021)661922 PE661.922v03-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2019

04-03-2021 LIBE_AD(2021)661923 PE661.923v03-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661914 PE661.914v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661916 PE661.916v03-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661917 PE661.917v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661918 PE661.918v03-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661919 PE661.919v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661920 PE661.920v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2019

25-02-2021 LIBE_AD(2021)661921 PE661.921v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

Contact

Bruxelles

Strasbourg