Please fill this field
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid van het bureau

België - Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Geboortedatum : , Roeselare

Home Geert BOURGEOIS

Lid

INTA
Commissie internationale handel
AFCO
Commissie constitutionele zaken
AIDA
Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk
D-IN
Delegatie voor de betrekkingen met India

Plaatsvervanger

IMCO
Commissie interne markt en consumentenbescherming

Laatste activiteiten

Europese kindergarantie (B9-0220/2021)

29-04-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Kinderarmoede en sociale uitsluiting zijn schrijnende problemen, waarvan we niet enkel de symptomen maar bovenal de oorzaken moeten aanpakken. Een structurele aanpak op meerdere domeinen (werk, gezondheid, huisvesting, onderwijs, ontspanning, ...) is absoluut noodzaklijk.
N-VA benadrukt dat dit de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de lid- en deelstaten is. In België is dat op deelstatelijk niveau: kinderbijslagen, crèches, onderwijs, huisvesting, sport, cultuur, ... Voor de EU is een ondersteunende rol weggelegd, maar die mag er geenszins toe leiden dat de verantwoordelijkheid en bevoegdheid bij de lidstaten wordt weggenomen. Europese middelen mogen daarbij de lid- en deelstaten de prikkel niet ontnemen om de nodige structurele hervormingen door te voeren. Wel is het goed dat op Europees niveau aan monitoring en benchmarking wordt gedaan. Dit stimuleert de overheid en laat burgers toe het beleid te controleren. Monitoring moet overigens niet alleen op het niveau van de lidstaten maar ook van de deelstaten gebeuren als daar de politieke bevoegdheid en verantwoordelijkheid ligt. Zo scoort Vlaanderen in de EU op één na best inzake de bestrijding van armoede. N-VA staat er tot slot sterk op dat de herverdelende bevoegdheden bij de lid- en deelstaten blijven; daar wordt het beleid gevoerd en in volle verantwoordelijkheid voor de financiering gezorgd. N-VA heeft zich daarom onthouden.

Contact

Bruxelles

Strasbourg