Nicolaus FEST : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Laatste activiteiten 

Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 ( - Karima Delli) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (A9-0012/2019 - John Howarth) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact