Nicolaus FEST : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Het aantal leden van de interparlementaire delegaties (B9-0005/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact