Bartosz ARŁUKOWICZ
Bartosz ARŁUKOWICZ
Polen

Geboortedatum : , Resko

9e zittingsperiode Bartosz ARŁUKOWICZ

Fracties

 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Platforma Obywatelska (Polen)

Voorzitter

 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Bijzondere Commissie kankerbestrijding
 • 23-03-2023 / 18-10-2023 : Subcommissie volksgezondheid

Leden

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Bijzondere Commissie kankerbestrijding
 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 20-01-2022 / 18-10-2023 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Enquêtecommissie om het gebruik van Pegasus en soortgelijke spyware voor surveillance te onderzoeken
 • 15-03-2023 / 22-03-2023 : Subcommissie volksgezondheid
 • 23-03-2023 / 18-10-2023 : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië
 • 20-01-2022 / 18-10-2023 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Bijzondere Commissie COVID-19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een Europese datastrategie

18-02-2021 LIBE_AD(2021)659067 PE659.067v03-00 LIBE
Marina KALJURAND

ADVIES inzake de EU-strategie inzake gendergelijkheid

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan het Bureau, de Conferentie van voorzitter en de Quaestoren

Ieder lid kan vragen indienen bij de Voorzitter over het Bureau, de Conferentie van voorzitters en de Quaestoren met betrekking tot hun respectieve taken. Artikel 32, lid 2, van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Alle onderstaande verklaringen zijn door het lid ondertekend, ook al is de handtekening niet zichtbaar in de onlineversie.