Please fill this field
Marek BELKA Marek BELKA
Marek BELKA

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Polen - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polen)

Geboortedatum : , Łódź

Home Marek BELKA

Lid

ECON
Commissie economische en monetaire zaken
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

INTA
Commissie internationale handel
DCAM
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

Laatste activiteiten

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 17-21 juli 2020 (voortzetting van het debat) PL

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-086-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Opinions - as shadow rapporteur
Henrike HAHN

Contact

Bruxelles

Strasbourg