Please fill this field
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Geboortedatum : , Świerklaniec

Home Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
D-TR
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger

CONT
Commissie begrotingscontrole
D-BR
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
DMER
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
DLAT
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Laatste activiteiten

EU-herstelpakket (debat) PL

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-054-7500)
Bijdragen aan plenaire debatten

70e verjaardag van de Schumanverklaring (debat) PL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-085-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (A9-0035/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) PL

14-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Głosowałem za przyjęciem absolutorium za rok 2018 dla Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT). Poparcie tego absolutorium jest wynikiem analizy pracy tej instytucji, które zawarłem w sprawozdaniu, którego jestem autorem, a które powstało w ramach pracy w Komisji Kontroli Budżetowej. Po uważnym przestudiowaniu końcowego, rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, jak również uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018, oraz szeregu dalszych opinii stosownych instytucji poparłem przyjęcie tego absolutorium. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej to instytucja ważna dla działania struktur wspólnoty, tym bardziej cieszy mnie, iż jej działanie w roku 2018 nie budziło większych czy poważniejszych zastrzeżeń. Liczę, że wyniki mojego sprawozdania, wnioski i sugestie zawarte w nim pomogą w jeszcze lepszym działaniu tej ważnej i istotnej instytucji.

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

op EP NEWSHUB

RT @AndrzejDuda2020: Czas na rozmowy z Kołami Gospodyń Wiejskich z Lubelszczyny 🇵🇱 #DUDA2020 https://t.co/0bjvoaym1z 

RT @AndrzejDuda2020: 😊 #DUDA2020 🇵🇱 https://t.co/2pPbwEPStW 

RT @AndrzejDuda2020: Czekamy na pana Prezydenta @AndrzejDuda 😊 #DUDA2020 https://t.co/UIzXztAv2X 

Contact

Bruxelles

Strasbourg