Marie-Pierre VEDRENNE : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie internationale handel 

Lid 

Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 

Contact