Jérémy DECERLE : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Laatste activiteiten 

Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact