Catherine CHABAUD : Home 

Lid 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie visserij 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Contact