Please fill this field
Pernille WEISS Pernille WEISS
Pernille WEISS

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Denemarken - Det Konservative Folkeparti (Denemarken)

Geboortedatum : , Middelfart

Home Pernille WEISS

Lid

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
ITRE
Commissie industrie, onderzoek en energie
DACP
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger

FEMM
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
DMAG
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije
DMED
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Laatste activiteiten

Een nieuw MFK, eigen middelen en een herstelplan DA

15-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

. – Hr. formand, jeg er et af de medlemmer, som har stemt imod denne resolution i kølvandet på Covid-19-krisen. Jeg underkender ikke intentionen bag Europa-Parlamentets resolution. Det er på mange måder kun en naturlig og næstekærlig handling at række ud for at hjælpe. Men måden det gøres på – gennem denne resolution – er ikke den rigtige. Kravet om et højere syvårigt EU-budget og en ny struktur, som sikrer EU egne skatteindtægter er ikke løsningsforslag, der – i min optik – harmonerer med Unionens grundprincip om subsidiaritet. EU er en global rollemodel for demokrati, grøn omstilling og innovation. Det er vi, fordi vi indtil nu har hyldet nationalstaternes suveræne ansvar og samarbejdsevne. Udtrykt i mådeholden fællesøkonomi, fokus på de grænseoverskridende udfordringer og værdien af at lære og løfte hinanden i sund og fair konkurrence om at være den bedste. Derfor stemmer jeg ikke for den foreslåede resolution.

Pernille WEISS
Pernille WEISS

op EP NEWSHUB

Fordi den selvfølgelig heller ikke kan li’ broafgifter. Høhø... og så videre i kampen for at hele sårene og virus’ udbredelse! #dkpol #malkebroen #coronahumor https://t.co/t6C4yNXAGS 

Vores spildevandspolitikker (og affaldspolitikker) trænger til alt andet end en greenwash. Særligt flovt når vi har virksomheder, der har løsningerne #dkgreen #dkbiz #eudk #wastewater https://t.co/Jj4VQ0pu4s 

Det kan de så godt glemme alt om 🤨 Især Italiens opførsel understreger, at de ikke skal ha’ en euro uden betingelser! #RecoveryPlan #covid19eu #eudk https://t.co/hZeeYN0lpl 

Contact

Bruxelles

Strasbourg