Please fill this field
Patryk JAKI Patryk JAKI
Patryk JAKI

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Polen - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Polen)

Geboortedatum : , Opole

Schriftelijke stemverklaringen Patryk JAKI

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020 (A9-0194/2021 - Beata Szydło) PL

07-07-2021

Wstrzymałem się od głosu w finalnym głosowaniu nad tym sprawozdaniem, gdyż dokument, który udało się wypracować przez ostatnie miesiące zawiera wiele cennych postulatów. Wskazuje na bardzo ważną rolę osób starszych w naszych społeczeństwach, na konieczność wspierania ich i zapewnienia godnego życia. Podkreśla znaczenie więzi międzypokoleniowych, srebrnej gospodarki czy niedyskryminacji w miejscu pracy. Wskazuje także na konieczność przeciwdziałania samotności w starości, dostosowania przestrzeni do potrzeb osób starszych i działań w obszarze służby zdrowia, zarówno teraz jak i w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę negatywne trendy demograficzne. Nie można się jednak zgodzić na to, by raport poświęcony osobom starszym stał się zakładnikiem ideologicznych rozgrywek lewicy. Ten raport jest o osobach starszych i dla osób starszych, zaś lewica głównym przesłaniem raportu próbuje uczynić prawa reprodukcyjne. To pokazuje, do jakiego absurdu została doprowadzona debata w PE i dlaczego grupa EKR zdecydowała się na złożenie alternatywnego tekstu rezolucji.
Polityka senioralna to jeden z fundamentów programu Zjednoczonej Prawicy, podobnie jak wsparcie dla rodzin i obszarów wiejskich. Mimo toksycznych zapisów wprowadzonych przez tzw. progresywną lewicę, nie można pozwolić, by postulaty dotyczące osób starszych nie były realizowane. Ideologia nie może brać góry nad zdrowym rozsądkiem.

Aanwijzing van de EU als vrijheidszone voor LGBTIQ (B9-0166/2021, B9-0167/2021) PL

11-03-2021

Zgłosiłem poprawkę, aby Unia Europejska stała się strefą wolności nie tylko dla osób LGBTIQ, ale dla wszystkich. Oczywiście nie została ona zaakceptowana, bo tutaj nie chodzi o wolność i równość. Niestety to, co się obecnie dzieje, jest próbą narzucenia wszystkim poglądów mniejszości. W UE jest coraz mniej miejsca na różnorodność, wolność poglądów, otwartą debatę, bo trzeba być zgodnym z linią prezentowaną przez lewicowe organizacje. PE nadaje specjalny status pewnej grupie osób i mówi o walce o tolerancję, a w tym samym czasie w innych dokumentach osoby o poglądach konserwatywnych, prawicowych są nazywane radykalnymi, skrajnymi i faszystowskimi. Obecne działania są dalekie od fundamentów, na jakich oparta jest UE. Niestety jestem świadomy, że w tej kadencji nic już się nie zmieni, ale mam nadzieję, że przyjdzie w końcu jakieś opamiętanie.

Kinderrechten (B9-0164/2021) PL

11-03-2021

Idea samej rezolucji jest szczytna, niestety tradycyjnie, jak większość dokumentów przyjmowanych przez PE, w wielu aspektach nadaje szczególny status problemom osób LGBT. Uchwalane prawo powinno być równe i uniwersalne. Niestety lobby środowisk lewicowych powoduje, że ze szczytnej idei ponownie robi się element dominacji jednej grupy nad drugą. To systematyczne działanie nie może być akceptowane. Ze względu na to wstrzymałem się od głosu.

De arrestatie van Aleksej Navalny (B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021, B9-0095/2021) PL

21-01-2021

Aresztowanie Aleksieja Nawalnego po powrocie do ojczyzny to łamanie podstawowych praw człowieka. Straszniejsza w postępowaniu władz Rosji jest chęć pokazania opinii międzynarodowej, że nie cofną się przed niczym ani nie będą zwracały uwagi na jakiekolwiek standardy. W mojej opinii Unia Europejska, która tyle mówi o praworządności oraz prawach podstawowych, powinna podjąć stanowcze działania.
Każdy kraj UE powinien podjąć zdecydowane kroki wobec naszego sąsiada. Razem jesteśmy silni, ale gdy jedne kraje prezentują twarde stanowisko, to w tym samym czasie inne zacieśniają z Rosją współpracę. Komisja Europejska powinna podjąć zdecydowane kroki wobec państw, które nie są solidarne. Należy natychmiast zakończyć projekt Nord Stream 2.

Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen (A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak) PL

21-01-2021

Niestety z ważnego tematu tradycyjnie zrobiono ideologiczne zagadnienie. Nie wiem, na jakiej podstawie twórcy sprawozdania wydzielili osoby LGBTIQ jako zagrożone problemem bezdomności. Problem bezdomności nie ma związku z orientacją seksualną. Martwi mnie, iż kolejny raz dokumenty uchwalane przez Parlament Europejski nie opierają się na jakichkolwiek danych.

Het recht om offline te zijn (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) PL

21-01-2021

Te kwestie jasno określa prawo pracy każdego państwa członkowskiego, ten dokument niczego nowego nie wnosi. Wystarczy, by obowiązujące prawo było przestrzegane.

Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen (B9-0052/2021) PL

21-01-2021

Zdecydowanie UE musi w tym zakresie działać skuteczniej, gdyż tracimy na tym wszyscy, walka z rajami podatkowymi jest w interesie nas wszystkich. Moim zdaniem warto zwrócić uwagę na ten zapis:
„Rygorystyczne środki zaradcze ograniczyłyby zachęty do unikania opodatkowania; podkreśla, że unijny zestaw środków ochronnych jest osłabiany przez uznaniowe stosowanie przez poszczególne państwa członkowskie; wzywa zatem Komisję do rozważenia przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie skoordynowanych środków ochronnych w celu zwalczania unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, z uwzględnieniem negocjacji w sprawie drugiego filaru otwartych ram lub w sprawie minimalnej efektywnej stawki podatkowej na szczeblu UE, które mogłyby obejmować:
a) brak możliwości odliczenia kosztów;
b) zaostrzone przepisy dotyczące kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych;
c) środki związane z podatkiem u źródła;
d) ograniczenie zwolnienia kapitałowego;
e) klauzula zmiany metody eliminacji podwójnego opodatkowania;
f) wpływ na zamówienia publiczne i pomoc państwa;
g) specjalne wymogi dotyczące dokumentacji;
h) zawieszenie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;”.

Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië (RC-B9-0057/2021, B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, B9-0063/2021) PL

21-01-2021

W obliczu każdego kryzysu potrzebna jest pełna solidarność Unii Europejskiej. Trzęsienie ziemi w Chorwacji jest wielką tragedią. Chorwaci mogą być pewni, że będziemy ich wspierać w razie potrzeby finansowo oraz specjalistycznie.

Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis (A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald) PL

21-01-2021

Niestety Parlament Europejski marnuje bardzo dużo czasu na ideologiczne rezolucje, które nic nie wnoszą. Niestety to jest marnowanie pieniędzy podatników. Posłowie w kontekście COVID powinni skupić się na realnych problemach gospodarczych i medycznych.

De EU-strategie inzake gendergelijkheid (A9-0234/2020 - Maria Noichl) PL

21-01-2021

Rezolucja przekracza kompetencje Parlamentu Europejskiego i wkracza w przestrzeń zarezerwowaną dla państw członkowskich. Część zapisów stoi w sprzeczności z prawem krajowym niektórych państw członkowskich. Zdaję sobie sprawę z tego, że większe państwa starają się ujednolicić ideologicznie całą UE, ale mam zamiar konsekwentnie wyrażać w tej sprawie swój sprzeciw. Jesteśmy silni różnorodnością, poza tym mój kraj jest jednym z najbardziej tolerancyjnych na świecie.
Od odzyskania w 1918 r. suwerenności kobiety uzyskały w Polsce prawa wyborcze, a homoseksualizm był karany na naszych ziemiach jedynie w czasie okupacji przez Niemcy, po II wojnie światowej żadnemu Polakowi to nie przyszło nawet na myśl. Kobiety w Polsce mają takie same prawa jak mężczyźni. Nigdy też Polska nie brała udziału w wykorzystywaniu niewolniczej pracy kobiet w koloniach, bo ich nie miała. Dzięki obecnemu rządowi kobiety mają ponownie prawo do wcześniejszej emerytury, z czego są bardzo zadowolone, mimo że liberałowie są innego zdania.

Contact

Bruxelles

Strasbourg