Please fill this field
Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Geboortedatum : , Ogrodniki

Home Krzysztof JURGIEL

Lid

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
D-TR
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger

REGI
Commissie regionale ontwikkeling
D-IQ
Delegatie voor de betrekkingen met Irak

Laatste activiteiten

OPINION on a European strategy for data EN

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Opinions - as shadow rapporteur
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) PL

08-10-2020
Schriftelijke stemverklaringen

W sprawozdaniu pozytywnie oceniam kwestię wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, które są istotnym elementem naszej rzeczywistości gospodarczej. Są one gwarancją nie tylko wzrostu gospodarczego, ale również zapewniają byt milionom rodzin. Aby mogły one funkcjonować jak najlepiej, potrzebne są decyzje, które spowodują zmniejszenie barier biurokratycznych oraz zagwarantują stabilne prawodawstwo.
Do skutecznego działania oraz rozwoju europejskich firm potrzebny jest kapitał, który powinien być generowany nie tylko przez banki, ale również efektywne rynki kapitałowe. Dzięki takiej konkurencji środki płynące do firm będą obarczone niższym kosztem ich pozyskania, co pomoże kierować większą ich ilość w kierunku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Pozytywnie oceniam zawartą w sprawozdaniu tezę o potrzebie zwiększenia odporności gospodarczej w wyniku reform strukturalnych, ponieważ kryzysy gospodarcze są coraz częstszym zjawiskiem, a ich skutki najboleśniej odczuwają najubożsi.
Nie zgadzam się natomiast na wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, ponieważ jestem przeciwnikiem zwiększania uprawnień na poziomie unijnym w zakresie harmonizowania przepisów podatkowych. Te argumenty sprawiły, że wstrzymałem się od głosu.

Contact

Bruxelles

Strasbourg