Please fill this field
Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Geboortedatum : , Ogrodniki

Mondelinge vragen Krzysztof JURGIEL

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg