Please fill this field
Gwendoline DELBOS-CORFIELD Gwendoline DELBOS-CORFIELD
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Ondervoorzitter

Frankrijk - Europe Écologie (Frankrijk)

Geboortedatum : ,

Opinions - as shadow rapporteur Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake de vormgeving van beleid inzake digitaal onderwijs

11-11-2020 FEMM_AD(2020)657431 PE657.431v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

ADVIES inzake kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ADVIES inzake de instelling van een EU-mechanisme voor de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ADVIES inzake het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

ADVIES inzake kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II — Europese Raad en Raad

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

Contact

Bruxelles

Strasbourg