Luis GARICANO : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020  
- ECON_AD(2019)638801 -  
-
ECON 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact