Please fill this field
Asger CHRISTENSEN Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN

Fractie Renew Europe

Lid

Denemarken - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denemarken)

Home Asger CHRISTENSEN

Lid

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
ANIT
Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer
D-CN
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
REGI
Commissie regionale ontwikkeling
D-IL
Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Laatste activiteiten

Richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler) DA

25-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Resolutionen om Europa-Parlamentets guidelines for EU’s budget i 2022 indeholder prioriteter, Venstre bakker op om, men der imidlertid for mange problematiske paragraffer, som Venstre er lodret i mod. Venstre har længe ønsket, at EU-budgettet lægger mere vægt på research og udvikling af grønne og digitale teknologier. Ligeledes at EU øger budgettet dedikeret til at styrke den ydre grænse for at bremse ulovlig migration. Men der mange dele af resolutionen, som Venstre ikke kan støtte. For eksempel fremhæves både ”Youth Guarantee” og ”Child Guarantee”, som kan synes sympatiske, men er national kompetence, og som Venstre derfor er modstandere af. Dertil nævner teksten, at EU-budgettet skal være med til at garantere anstændige boliger, ordentlig ernæring og adgang til sundhedspleje for EU-borgere. EU skal ikke være en social union, og det er op til de enkelte medlemslande at føre en fornuftig og ansvarlig socialpolitik. Resolutionen refererer desuden til, at EU skal etablere en digital skat og en finansiel skat som nye egne ressourcer. Dette er Venstre meget uenige i. Vi vil dog gerne markere, at EU bør bruge flere penge på områderne fremhævet indledningsvist, og derfor stemmer vi blankt.

Een nieuwe strategie EU-Afrika (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou) DA

25-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Rapporten indeholder flere gode elementer, som er på linje med Venstres politik: Blandt andet ideen om at forbedre Afrikas adgang til globale markeder for at fremme udviklingen på kontinentet. Det har længe været Venstres politik at styrke handelssamarbejdet med den afrikanske union. Dertil er det positivt, at rapporten lægger vægt på den grønne omstilling, og hvordan vi bidrager til, at afrikanske lande sættes i stand til at levere en bæredygtig udvikling. Men vi kan ikke stemme for den samlede rapport, da rapporten lægger op til tiltag på beskæftigelsesområdet, hvilket er en national kompetence. Teksten fremlægger forslag om et nyt system for bevægelse af arbejdskraft mellem EU og Afrika, som Venstre er imod. Det ligger uden for EU’s kompetencer at tilrettelægge en fælles beskæftigelsespolitik med afrikanske lande. Dette må være op til de individuelle lande at afgøre. Venstre mener, at EU skal bremse ulovlig migration ved at løfte levestandarden i Afrika gennem handel – ikke fælles beskæftigelsespolitik.

EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten

19-03-2021 E-001514/2021 Commissie
Schriftelijke vragen

Contact

Bruxelles

Strasbourg