Asger CHRISTENSEN : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 

Contact