Pierre KARLESKIND : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Lid 

Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Contact