Barbara Ann GIBSON : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Laatste activiteiten 

Contact