Ivars IJABS : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact