Please fill this field
Irina VON WIESE Irina VON WIESE
Irina VON WIESE
Verenigd Koninkrijk

Geboortedatum : , Köln

9e zittingsperiode Irina VON WIESE

Fracties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie Renew Europe - Lid

National parties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Subcommissie mensenrechten

Leden

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Subcommissie mensenrechten
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie buitenlandse zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie verzoekschriften
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.