Dinesh DHAMIJA : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Contact