Scott AINSLIE : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie constitutionele zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Laatste activiteiten 

Contact