Robert ROOS
Robert ROOS

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Ondervoorzitter

Nederland - JA21 (Nederland)

Geboortedatum : , Rotterdam

Schriftelijke stemverklaringen Robert ROOS

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

De aanval van Rusland op Oekraïne (B9-0123/2022)

01-03-2022

JA21 stemt vóór de resolutie als blijk van volledige steun voor de veiligheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De aanval van Rusland op Oekraïne is onbeschaamd, ongekend en moet nu stoppen. Daarbij past geen twijfel, geen onthouding en geen tegenstem, maar slechts een volledige afwijzing van de Russische agressie en volledige steun aan Oekraïne en de Oekraïense bevolking.
De resolutie omvat echter ook onderdelen die JA21 zeer nadrukkelijk afwijst. Wij zijn geen voorstander van EU-uitbreiding, en dus ook niet van uitbreiding met Oekraïne. Voorts zijn wij beducht voor een Europese Commissie die de vreselijke situatie in Oekraïne misbruikt om meer macht naar zich toe te trekken. Ursula von der Leyen kondigde trots aan dat de Europese Commissie voor het eerst zelf de aanschaf en levering van oorlogswapens heeft gefinancierd. Dit is in strijd met haar mandaat en maakt Europa niet veiliger. Dit is bovendien niet in het belang van Nederland en krijgt daarom niet onze goedkeuring.

LGBTI+-rechten in de EU (B9-0431/2021)

13-09-2021

JA21 pleit, binnen de EU, voor de wederzijdse erkenning van huwelijken en partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht, met de volledige eerbiediging van het recht op een privé-, familie- en gezinsleven zonder discriminatie en met vrij verkeer van alle gezinnen. We vinden echter niet dat dit soort ingrijpende beslissingen vanuit Brussel moet worden opgelegd. Beleid en wetgeving inzake dit onderwerp vallen onder de bevoegdheid van de lidstaten. Bovendien staan in deze resolutie een aantal problematische elementen, zoals het idee dat het EU-recht prevaleert boven elk type nationaal recht, inclusief grondwettelijke bepalingen.

De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk (B9-0305/2021)

10-06-2021

JA21 steunt in beginsel Europese initiatieven om te komen tot een hoger niveau van cyberveiligheid. Hoe je het ook wendt of keert, kwetsbaarheden in derde landen vormen ook een bedreiging voor Nederland. Cyberaanvallen kunnen bijvoorbeeld aanvoerlijnen behoorlijk verstoren. Voor JA21 is het echter wel van belang dat Nederland niet afhankelijk van EU-initiatieven moet worden. Acties in EU-verband moeten altijd aanvullend zijn aan initiatieven die Nederland zelf onderneemt. Ook als het gaat om kennis en kunde moet Nederland altijd zelf in staat blijven om digitaal weerbaar te zijn.

Europees Semester: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (A9-0026/2021 - Lina Gálvez Muñoz)

11-03-2021

JA21 stemde tegen deze resolutie omdat lidstaten eigen economische en sociale keuzes moeten (kunnen) maken en ten uitvoer leggen, door hun burgers oplossingen te bieden die zijn toegesneden op hun specifieke problemen.

Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft (B9-0234/2019)

18-12-2019

Forum voor Democratie veroordeelt ten zeerste, in overeenstemming met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, elke vorm van discriminatie of geweld tegen alle mensen. Gelijke rechten voor alle burgers dienen te worden gewaarborgd, met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten. Deze resolutie houdt onvoldoende rekening met het subsidiariteitsbeginsel en de soevereiniteit van de lidstaten.

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė)

22-10-2019

. – Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering is een budget dat kan worden ingezet voor werknemers die hun baan verliezen door herstructureringen als gevolg van globaliseringsfactoren. In dit specifieke voorstel wordt het toepassingsgebied van het fonds uitgebreid zodat het ook gebruikt kan worden bij een brexit zonder akkoord. Nederland wordt economisch onevenredig zwaar getroffen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk en zou dus waarschijnlijk de grootste begunstigde van deze aanpassing zijn. Daarom stemde Forum voor Democratie voor.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
01U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G01001
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex