Please fill this field
Clare DALY Clare DALY
Clare DALY

Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL

Lid

Ierland - Independents for change (Ierland)

Geboortedatum : , Dublin

Mondelinge vragen Clare DALY

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg