Please fill this field
Clare DALY Clare DALY
Clare DALY

Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL

Lid

Ierland - Independents for change (Ierland)

Geboortedatum : , Dublin

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (inclusief antwoorden) Clare DALY

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM

Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg