Petros KOKKALIS : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Contact