Martin HORWOOD : Home 

Lid 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Laatste activiteiten 

Contact